Przedsiębiorstwo ASTRA-POL, Spółka z O.O.

    Przedsiębiorstwo ASTRA-POL, Spółka z O.O. została utworzona w 1992r. Mając rozpoznanie o złożach surowców skalnych na terenie Dolnego Śląska podstawowym przedmiotem działalności było i jest wydobycie i przetwórstwo kopalin. W okresie przekształceń gospodarczych w związku z reprywatyzacją podmiotów oraz ekspansyjnym napływem podmiotów zagranicznych Spółka postanowiła pozyskać kontrahentów, ostatecznie zdobywając ich z Republiki Czeskiej i Słowacji. W ten sposób uzyskano dostęp do szerokiej gamy surowców między innymi: barytówbentonitówzeolitówmetakaolinówfluorytówmagnezytówmagnetytów i hematytów (rejon Krzywego Rogu na Ukrainie). Produkty do bezpośredniego zastosowania oraz dalszego przetwórstwa w przemyśle są odpowiednio selekcjonowane i charakteryzują się wysoką jakością.

Kierunki zastosowania: rolnictwo, ochrona środowiska, naft i gaz, budownictwo, drogownictwo, przemysł chemiczny.
Spółka w swojej działalności świadczy usługi w zakresie robót budowlanych, specjalistycznych i innych.

KRS  0000222671    REGON  210029797    NIP  598-000-41-84
Kapitał zakładowy - 25.000,-zł, wpłacony w całości.

Oferty handlowe z wyszczególnionym asortymentem poniżej.

ZAPRASZAMY

PRODUKTY

Kruszywa budowlane

 • - barytowe w różnych frakcjach i ciężarze właściwym 3,80-4,35g/cm3 przeznaczonych dla budownictwa specjalistycznego jako jedyne kruszywo budowlane pochłaniające promieniowanie jonizujące nie tworzące skutków ubocznych.
 • - granitowe, melafirowe, bazaltowe o różnych frakcjach stosowanych w budownictwie ogólnym, kolejnictwie, drogownictwie
 • - hematytowe, magnetytowe o różnych frakcjach przeznaczonych do produkcji betonów ciężkich o gęstościach 3,90-4,80g/cm3

Surowce skalne dla przemysłu

 • - kwarcyty
 • - fluoryty
 • - magnezyty
 • - zeolity
 • - bentonity
 • - metakaoliny

Usługi

 • - roboty ogólnobudowlane
 • - produkcja betonów i prefabrykatów betonowych
 • - roboty specjalistyczne
 • - gospodarka odpadami
 • - roboty górnicze oraz przetwórstwo kopalin
 • - wdrażanie innowacyjnej technologii
 • - marketing i audyt

BETON CIĘŻKI - REALIZACJE

CHARAKTERYSTYKA BETONU CIĘŻKIEGO

Ogólne określenie betonu ciężkiego w oparciu o normy budowlane przywołują gęstość w stanie eksploatacyjnym powyżej 2,600g/cm3. Jednak należy dokonać podziału w zależności od kierunku zastosowania, parametrów składników stosowanych w recepturach. Stosowane w betonach ciężkich kruszywa to baryty, magnetyty, hematyty, które pozwalają na uzyskanie gęstości betonów 3,25-4,50g/cm3. Przedstawione kruszywa budowlane oraz wyszczególnione gęstości pozwalają na zasosowanie w budownictwie ogólnym. Zastosowanie poszczególnych kruszyw w ochronie radiologicznej ze względu na ich charakterystyczne własności ferromagnetyczne, paramagnetyczne, diamagnetyczne powinny być uwzględniane przy projektowaniu, budowie obiektów związanych z urządzeniami emitującymi promieniowanie. W trakcie funkcjonowania emitora w środowisku betonu osłonowego wykonanego z ferromagnetyku lub paramagnetyku poprzez interreakcję tworzy się promieniowanie wtórne. Wobec wymienionego zjawiska zasosować należy diamagnetyk, w tym wypadku beton z kruszywem barytowym. Osłony z betonu barytowego nie tylko pochłaniają promieniowanie, ale również rozpraszają promieniowanie wtórne. W opracowaniach naukowych związanych z badaniami osłonności radiacyjnej betonów specjalnych nie przywołuje się efektu promieniowania wtórnego. Ponadto normy dopuszczające do zastosowania dowolnych składników do wykonania betonu, m.in. DIN 6847-2 pomijają bardzo istotny parametr w stosowaniu odpowiednich kruszyw.

W latach 1997-2017 wykonano następujący inwestycje związane z ochroną radiologiczną z zastosowaniem betonu barytowego:


 • 1997 - Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • 1998 - Miejski Ośrodek Radioterapii w Katowicach.
 • 1998 - Instytut Onkologii w Gliwicach.
 • 1999 - Instytut Onkologii w Warszawie.
 • 2002 - Pawilon Onkologiczny przy szpitalu w Częstochowie.
 • 2003 - Pawilon Medycznego Akceleratora w Krakowie.
 • 2004 - Centrum Onkologii w Glowicach.
 • 2004 - Pawilon radioterapii przy szpitalu w Zielonej Górze.
 • 2005 - Pawilon radioterapii przy szpitalu w Lublinie.
 • 2006 - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.
 • 2006 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Brzozowie.
 • 2007 - Centrum Onkologii w Gliwicach.
 • 2008 - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie.
 • 2009 - Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
 • 2010 - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
 • 2011 - Szpital Wojewódzki w Koszalinie.
 • 2012 - Ośrodek Onkologiczny w Legnicy.
 • 2012 - Budowa Radioterapii w Kaliszu.
 • 2013 - Centralne Laboratorium Radiologiczne w Warszawie.
 • 2014 - Centrum Spawalnictwa w Chojnowie.
 • 2015 - Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu.
 • 2016 - Klinika Medyczna Kaunas na Litwie.
 • 2017 - ZUOP w Świerku / Otwocku.
 • 2017 - Szpital Pulmonologiczny w Poznaniu.
 • 2018 - ZUOP w Świerku / Otwocku.

OFERTY HANDLOWE

OFERTA HANDLOWA Nr 001/B/17/18

Kruszywa barytowe przeznaczone dla produkcji betonów ciężkich o gęstości powyżej 3,25g/cm3 w stanie eksploatacyjnym. Kruszywa barytowe posiadają zakres badań dopuszczających do obrotu handlowego oraz stosowania w ochronie radiologicznej i jako jedyne w grupie kruszyw ciężkich pochłaniają promieniowanie jonizujące nie tworząc promieniowania ubocznego lub wtórnego. Kruszywo pochodzi ze złóż Kopalni Barytu SABAR s.r.o. na Słowacji, a Spółka jest przedstawicielem handlowym.
Kruszywo diamagnetyczne.

asortyment frakcja ciężar wł.
min.g/cm3
BaSO4
min.%
H2O
max.%
1. mączka barytowa 0 - 0,1 4,25 92,50 10,00
2. kruszywo barytowe 0 - 4 4,00 70,00 5,00
3. kruszywo barytowe 4- 16 4,00 70,00 5,00
4. kruszywo barytowe 0 - 32 3,80 60,00 5,00

Inne frakcje na życzenie Odbiorcy.

Ponadto Spółka dysponuje sprawdzonymi recepturami na wykonanie betonu ciężkiego o gęstości w "stanie suchym" 3,25-3,35g/cm3


Baryty przeznaczone do dalszego przetwórstwa przemysłowego mających zastosowanie w:

 • - przygotowaniu płuczek wiertniczych
 • - produkcji farb i lakierów
 • - przemyśle gumowym i tworzyw sztucznych
 • - ceramice

asortyment zaw.BaSO4
min.%
ciężar wł.
min.g/cm3
białość
%
przesiew
max.%
zaw.H2O
max.%
minerały
max.%
1. barytowy konc.flotowany 93,00 4,30 x x 10,00 3,50
2. baryt wiertniczy 92,50 4,25 x x 10,00 x
3. baryt wypełniacz - 3 frakcje 93,00 4,30 x 2,00 0,50 x
4. baryt biały - 2 frakcje 96,00 4,50 x 2,00 0,50 x

Opakowania oraz forma dostaw każdorazowo uzgadniana z Odbiorcą

OFERTA HANDLOWA Nr 002/SK/17/18

Oferta handlowa dotyczy surowców skalnych i mineralnych posiadających wysokie własności jakościowe i technologiczne po odpowiedniej selekcji surowcowej oraz przetworzenia według najnowszej technologii.
Kierunki zastosowania:

 • - ochrona środowiska
 • - ochrona radiologiczna
 • - nafta i gaz
 • - rolnictwo
 • - budownictwo
 • - przemysł chemiczny i ceramiczny
 • - drogownictwo

grupa surowcowa
wyszczególnienie
pakiet podstawowy
związek reaktywny
zawartość
%
1. bentonity montmoryllonit 75-85
2. zeolity klinoptilolit 85-95
3. metakaoliny pucolany 90-95
4. kwarcyty SiO2 98-99
5. kalcyty CaCO3 55-65
6. fluoryty CaF2 55-65
7. magnetyty zw.Fe 45-55
8. hematyty zw.Fe 55-65
9. granity, bazalty, melafiry cięż.wł 2,65-2,90
10. geomaty, geomembrany bentonitowo-zeolitowy 80-85

Opakowania oraz formy dostawy uzgadniane bezpośrednio z Odbiorcą

Biuro Zarządu

01-402 Warszawa, ul.E.Ciołka 11A.
Tel.Mob. +48 606 646 252
E-Mail: astra-pol@world.pl

Biuro handlowe

66-435 Krzeszyce,ul.Ogrodowa 1
Tel.Mob +48 606 646 252
Fax. +48 95 755 45 50
E-Mail: astra-pol@world.pl